McFarlane Toys DC Multiverse The Darkseid War Kalibak Mega Figure – The Toyark


مثلاً، می‌دانم که مردم در مورد پین‌ها، یا محدوده بیان و غیره صحبت می‌کنند، اما مک فارلین کاملاً مجسمه‌سازی می‌کند. از بین رفتن شرم آور که افسانه های مارول است. مانند نگاه ، به بافت چرمی در اینجا روی تونیک کالیباک، افسانه‌های مارول هرگز آنقدر سخت نمی‌گیرند – شاید در مورد فیلم‌ها، اما مطمئناً نه در مورد هیچ‌کدام از چهره‌های کمیک آن‌ها… همچنین اخیراً تعدادی از افراد آواتار آنها را انتخاب کردم. من فکر می کنم که به خوبی بیان شده اند، با توجه به اینکه طراحی “برهنه” آن شخصیت ها خود را به طیف گسترده ای از حرکت می دهد. Tbh، من هنوز Legends را انتخاب می کنم زیرا آنها اغلب تنها گزینه برای شخصیت های مارول هستند، اما من معمولاً بعد از آن پشیمان می شوم.


منبع: https://news.toyark.com/2022/12/18/mcfarlane-toys-dc-multiverse-the-darkseid-war-kalibak-mega-figure-490662