پیش خرید The Hot Toys Mace Windu & Super Battle Droid فیگورهای مقیاس ششم


پیش‌سفارش‌ها اکنون برای جدیدترین نسخه‌های Hot Toys باز است: Mace Windu (MMS681) و سوپر نبرد دروید (MMS682). برای صفحات محصول زیر را کلیک کنید!

توجه داشته باشید: صفحه پیش‌سفارش Super Battle Droid هنوز حذف نشده است. پست به محض افتادن به روز می شود…
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2022-12-30-pre-order-the-،t-toys-mace-windu-super-battle-droid-sixth-scale-figures/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pre-order-the-،t-toys-mace-windu-super-battle-droid-sixth-scale-figures