بررسی: 1-JAC – TBS6 [P4] – OWK08 [Walmart Exclusive]


انحصاری Walmart 1-JAC شکل 6 اینچی از ا،ر 4-LOM های قبلی استفاده می کند. پس چرا 1-JAC بیشتر از 4-LOM هزینه دارد؟ (بیشتر….)

1-JAC

از شما برای خواندن نظرات Research Droids: فصل 14 متشکریم!

بررسی پست: 1-JAC – TBS6 [P4] – OWK08 [Walmart Exclusive] اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2022-12-17-review-1-jac-tbs6-p4-owk08-walmart-exclusive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-1-jac-tbs6-p4-owk08-walmart-exclusive